dissabte, 12 de gener de 2008

Joan Maragall (1860-1911)

"Des d'una perspectiva de la història de la literatura, Joan Maragall, fa de pont entre les diverses fórmules poètiques del segle XIX i les del segle XX. Maragall recull i esmena la tradició jocfloralesca de la Renaixença, el romanticisme de Verdaguer, el naturalisme d'Apel·les Mestres i el classicisme d'Alcover i de Costa i Llobera alhora que, amb esperit agitador, formula una reflexió innovadora sobre la pròpia poètica que, sense ell saber-ho, coincidirà en alguns dels seus trets definidors amb els del simbolisme, i experimenta uns models poètics que desembocaran, d'una banda, en la creació d'una escola maragalliana de qualitat i ressò desiguals (Pijoan, Lleonart, Pujols i fins i tot Sagarra) i, d'una altra, en algunes de les grans obsessions de Riba (la poesia pura, la inspiració, la paraula i el ritme i la manera d'entendre la crítica), d'Espriu (Goethe, la figura de Nausica) o, en un altre nivell, de Salvat-Papasseit (el cançoner, la dona i l'amor com a fonts de plaer i de creació). Maragall esdevindrà, així, un clàssic. El primer poeta clàssic del segle XX." (Glòria Casals, Universitat de Barcelona)

Podeu visionar el vídeo sobre la vida i obra de Joan Maragall on copsareu la personalitat rica en matisos. Així com el seu aire romàntic i burgès. També trobareu el propagador d'autors i d'idees que circulaven per l'Europa del moment. Per a Maragall la poesia no era una activitat més d'entre les que desplegava el seu temperament inquiet. La poesia omplia tota la seva vida. (Veure el VÍDEO [12'], format RealPlayer)

En la següent plana WEB: Elogi de la literatura podeu consultar tota l'obra de Joan Maragall.

En aquest enllaç hi trobareu el text original d'Elogi de la paraula de Joan Maragall (discurs inagural llegit en el Ateneo Barcelonés el 15 d'octubre de 1903)