dissabte, 26 d’abril de 2008

Conflicte lingüístic

Señor don Francisco, en tanto que en Cataluña quedase algún solo catalán, y piedras en los campos desiertos, hemos de tener enemigo y guerra. (Francisco DE QUEVEDO), carta adreçada el febrer de 1645 a D. Francisco de Oviedo.

El conflicte lingüístic és una de les conseqüències del bilingüisme social. De conflictes n'hi ha en quasi totes les llengües que entren en contacte. A Europa existeixen prop de 60 llengües i d'aquestes només 3 en què els seus parlants són monolingües en el seu territori: el portuguès, l'islandès i l'albanès. Això ens pot fer pensar que gran part del vell continent, per no parlar de la resta del planeta on n'hi ha més de 6000 segons Carme Junyent, i un tant per cents molt elevant en perill de mort en menys de 100 anys, està immers en una lluita pels drets lingüístic dels ciutadans.

Les causes d'aquest conflicte poden ser culturals, econòmiques o militars. En el cas català tenim tota una cronologia de la repressió lingüística que començà l'any 1482 amb la crema de la Bíblia Valenciana i que perdura fins avui en dia. D'aquesta repressió cal destacar els decrets de nova planta (versió digital de Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, 1716) com a punt culminant de l'inici intencionat d'un genocidi cultural amb la intenció de sotmetre un poble als costums i maneres d'un altre.

Però d'exemples conflictes n'hi molts. Una de les tàctiques és utilitzar l'atac a la unitat de la llengua acceptada per la comunitat científica universal: La Lengua Andaluza sí existe; La Lengua Andaluza; Lengua'ndaluza; Círculo Balear; Es llog baléà; Comunicat de l'Academia de la Llengua Balear; GAV (Grup d'Accio Valencianista); l'altre és la demagògia sobre el perill d'extinció de la llengua dominant per part de la llengua subordinada: Manifest dels 2.300 ; i una altre es l'establiment de tot un seguit de mesures per reforçar la presència d'una llengua determinada.

En aquest vídeo de Tele Madrid (La política lingüística en Cataluña es NAZI, part 5) hi trobareu tot un seguit de reflexions polítiques sobre la qüestió lingüística:I en aquest altre, una visió que ironitza sobre la imposició d'una llengua:


13 comentaris:

Maria ha dit...

El conflicte lingüístic no és un fenomen nou ni molt menys, sinó que existeix des del moment en què conviuen més d'una llengua dins un mateix territori. Tot i així, avui en dia segueix sent un tema de debat i de discussió al nostre voltant.
Carlos Delgado Truyols, al seu article, es proposa defensar el seu punt de vista sobre la diferència entre la llengua balear i la llengua catalana, a causa dels comentaris que altres persones havien manifestat envers la seva opinió. En aquest article observam un clar lligam entre llengua i política, què és un dels principals elements que protagonitzen el conflicte lingüístic en l'actualitat (quina/es llengua/es han de figurar com a oficials o cooficials, quina/es llengua/es s'ha d'ensenyar a les escoles...). Així, el conflicte lingüístic no tan sols afecta a un àmbit (la llengua) sinó que s'estén per molts altres arribant a causar greus conflictes extralingüístics entre persones que mantenen opinions diferents.
Aquesta situació no és d'estranyar tenint en compte que vivim en una societat diversa on es contrasten diàriament moltíssimes opinions, diferents i contràries, facin referència a la llengua o no.


Maria Grande

Mariana ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Mariana ha dit...

Avui dia és comú trobar-nos amb diferents opinions sobre el tema de la llengua, i sobre quina llengua és la que s´ha de defensar al territori, dins aquest conflicte es troben motius de caire polític, com històrics i socials.

A l´article de Carlos Delgado, aspirant a ser president del Partit Popular a les Balears, troban una exposició des del seu punt de vista sobre perque s´ha de defensar el Balear, ho fa amb recursos de tipus històrics i sociolingüístic, ja que anomena llibres que varen estudiar la gramatica Balear temps enrera.

Aquest tipus de conflicte linguístic es propi a qualsevol pais on es parlen més d´una llengua, cosa que és habitual a la gran majòria de països del món, ja que només son tres el països monolingüístics a tot el món.

aina crespí ha dit...

Carlos Delgado Truyols es presenta com un home que vol estudiar i que dona la cara quan l’ha de donar i diu el que pensa; com ho fa a la premsa, on escriu la seva opinió sobre la llengua, dirà: “hi ha la necessitat d’eliminar el cátala i substituirlo per el Balear”. Molta gent hi estarà en contra i li començaràn a fer critiques. Així i tot, ell ho respectarà. Carlos ferà referencia a dues qüestions:
Dirà que els polítics són purs teatrers i que aspira a entrar als órgans de direcció del PP.
També dirà que aquest problema de la llengua no es d’are. Sino que fa anys que existeix i hauriem de reaccionar ja.
Els motius pels cuals defensa de l’absoluta independencia del balear respecte al cátala:
Desde el punt de vista de l’estructura lingüística, ens trobarem unes clares diferencies entre el balear (mallorquí) o catala; com per exemple: el so, l’accentuació, en el significat de les paraules, els verbs...
Desde el punt de vista históric, dirà que la nostra llengua durant la conquista romana pasarà a ser la llengua Balear. I va ser a la l’ocupació dels musulmans quan es va començar a denominar “romans mallorquí”. I ens molts altres casos, Aquesta és l’opinió de Carlos Delgado Truyols.


Aina C.

Victor Muñoz ha dit...

El conflicte linguístic és un conflicte que fa molts d'anys que existeix, desde que conviuen dues llengues a un mateix lloc ja sorgeixen els problemes sobre quina llengua és la més important, quina serà l'oficial, quina serà la que s'utilitzi a l'ensenyança, etc.
Això fa que nò sigui tansols un problema linguístic, és un problema que afecta i és afectat per diverses coses com per exemple història, política, ensenyança, etc.
Carlos Delgado (aspirant a ser president del partit popular de les Balears) va escriure un article que ens diu el perque hem de defensar el llenguatge balear, la diferència de la catalana, utilitza recursos històrics.
És normal que hi hagin conflictes de llengues quan hi han diverses ja que uns són partidaris d'una mentre que d'altres ho són de l'altra llengua, però des del meu punt de vista hi ha massa conflictivitat, que cadascú parli la llengua que vulgui mentre que amb qui parli l'entengui, però això és clar, és nomès el meu punt de vista.

xisco Mascaró ha dit...

El conflicte linguístic es un conflicte que va sorgir en el moment en qe varen conviure més d'una llengua dins un mateix territori. És un problema qe va sorgir fa molts anys, tot i que actualment encara existeix.
Carlos Delgado al seu article ens diu perqué hem d'estar a favor i defensar el llenguatge balear.
A aquest article es veu una clara unió entre llengua i política(un dels principals factors del conflicte llinguístic).
El conflicte linguístic no només afecta a la llengua, sino que també crea conflictes entre la gent que te deferents ideologies.
La conflictivitat linguística no només és un problema d'Espanya, sinó que és propi de qualsevol pais on es parla més d'una llengua.

olalla ha dit...

Carles Delgado i el seu article és una mostra de les diverses i diferents opinions sobre el que cada persona considera que és una llengua i quina és la seva llengua.
El que va referència a tot això és l'anomenat conflicte lingüístic.
Una vegada que dues llengües entren en contacte l'única solució o sortides al conflicte és la substitució lingüística, la normalització o en casos aïllats la pidginització.
Encara que l'article d'aquest autor parli sobre la diferència (segons la seva opinió) entre la llengua Balear i la llengua Catalana, també ens trobam altres casos com l’article del bloc, però en aquest cas les dues llengües anomenades són la Llengua Espanyola i la suposada llengua Andalusa.
Aquest conflicte no és molt menys ni de l’actualitat, ja que són molts els anys que va sorgir i que encara persisteix; ni tampoc que passi en casos molt concrets ja que són molt pocs els territoris on hi ha monolingüisme i molts on conviuen més d’una llengua. Són moltes les causes, ja que ens trobam a territoris on a part de tenir divergències d’opinió sobre la nostra llengua, també en tenim de culturals, polítics i econòmics, que encara que no ho pareixi tenen una gran influència.
Són moltes les tàctiques d’atac per intentar aconseguir formar una nova llengua o suprimir una, però també és molta la força que tenen les llengües atacades per mantenir-se “vives”.

Mª Jesús Peñato ha dit...

El conflicte linguístic es un conflicte que va sorgir en el moment en qe varen conviure més d'una llengua dins un mateix territori.
Carles Delgado i el seu article és una mostra de les diverses i diferents opinions sobre el que cada persona considera que és una llengua i quina és la seva llengua. I en aquest article defensar el seu punt de vista sobre la diferència entre la llengua balear i la llengua catalana.
El conflicte linguístic no només afecta a la llengua, sino que també a les deferents ideologies.
La conflictivitat linguística no només és un problema d'Espanya, sinó que és propi de qualsevol pais on es parla més d'una llengua.

MARTA FUSTER ha dit...

El conflicte linguístic es un conflicte que va sorgir en el moment en que varen conviure més d'una llengua dins un mateix territori. Encara que és un problema que va sorgir fa molts anys, actualment encara existeix.
Una de les mostres de les diverses opinions sobre el que cada persona considera que és una llengua ho trobam a l'article de Carles Delgado. Carles afirmarà:“hi ha la necessitat d’eliminar el cátala i substituirlo per el Balear”, molta gent hi estarà en contra i el critiqueran per això però així i tot, ell ho respectarà. Ell defensar el Balear i ho fa amb recursos de tipus històrics i sociolingüístic.

Es normal que hi hagui aquest problema de que hi haurà gente que defensi una llengua i gent que defensi una altre, és inevitable. Les llengües han de ser molt fortes per no desapareixer i per fer front als forts atacs que pateixen.
Finalment cal destacar que el conflicte lingüístic també afecta a la ideologia de la gent, no només afecta a les llengües.

Ana Castillo ha dit...

El conflicte lingüístic es produeix a quasi totes les llengües en contacte. Les causes del conflicte poden ser culturals, econòmiques o militars.
Per una part al videos es mostra la voluntat de persones de Catalunya per crear un estat independent, defensen el doblatge del cinema en català i a més es critica a les empreses cinematogràfiques nord-americanes de no respectar una llengua que la gent considera pròpia, ho veuen com una discriminació.
A més s'ha ficat dins aquesta propaganda del català un equip deportiu, hi ha persones que consideren que es un error juntar política amb l'esport.
Un altre tema tractat en aquest cas en contra del català i més concretament contra el radicalisme de la gent pel català es el maltractament a algunes persones que provenen d'un altre país que no entenen el català i son victimes.
Aquesta situació passa a molts de paissos i s'hauria de cercar una solució com l'acceptació de les llengües sense arribar a ser extremistes.

Luis ha dit...

El conflicte linguístic es un conflicte que va sorgir en el moment en que varen conviure més d'una llengua dins un mateix territori. Encara que és un problema que va sorgir fa molts anys, actualment encara existeix.
El conflicte lingüístic es produeix a quasi totes les llengües en contacte. Les causes del conflicte poden ser culturals, econòmiques o militars.
Carlos ferà referencia a dues qüestions:
Dirà que els polítics són purs teatrers i que aspira a entrar als órgans de direcció del PP. Finalment cal destacar que el conflicte lingüístic també afecta a la ideologia de la gent, no només afecta a les llengües.

Anònim ha dit...

Els conflictes lingüístics sempre han existit ja que només cal que s'ajuntin dues llèngües perquè qualcú es queixi. Aquests problemes jo crec que tenen molts punts de vista ja que cadascú el pot veure de una manera diferent, per tant no hi ha moltes solucions viables.Jo crec que si a la constitució diu que s'ha de parlar un idioma la gent ha de parlar aquest idioma i la gent que no ho parli no li passarà res, però haurà de sofrir unes conseqüències ja que la gent no canviarà un idioma per ell.

Carlos Galve

Anònim ha dit...

El conflicte lingüístic és un tema que es tracta desde molt temps enrera, no és res nou.
L'autor de l'article, en Carlos Delgado debateix a l'article sobre la diferenciació que es fa o es deixa de fer de la llengua balear i la llengua catalana a partir de opinions que hi ha envers la seva. Queda clar que el problema i la discusió, a més de lingüística és també política, pel que no és un problema lingüístic, engloba més àmbits depenent de opinions o ideologies de les persones. És comprensible, encara que no ho compartesc que pasi això ja que la societat cada vegada és més intercultural i les opinions es topen constantment.

Clara Salord